budynek logo dane rejestrowe  :

VAT  UE:   5251493304

REGON: 141050709
BANK: BIC/SWIFT- BREXPLPWMBK
PL 46114020040000350247976880
        
adres biura:  

           Anielów 22
           08-460 Sobolew
           tel. biuro:  720 178 262
           info tech. : 720 239 596

  e-mail:
adres
 czynne pn /pt : godz. 8.00 - 15.00
 mapa dojazdu w zakładce "KONTAKT"
   KONTAKT
  HOME
   DOWNLOAD
   E-SKLEP on-line

OFERTA:
przekaźniki CZASOWE
pk
przekaźniki BISTABILNE
pk
przekaźniki SPECJALNE
pk
produkty    INNE  
pk

fb
Przekaźniki funkcyjne specjalne, zastosowanie w instalacjach 12V i 24V  DCseria "7C"    PRZEKAŹNIKI  ZE WZMACNIACZEM SYGNAŁU STERUJĄCEGO
7CRP  i  7CRM

pk
funkcja:
Przekaźnik dla zastosowań, gdy obwód sterujący nie może być obciążany.
Wzmacniacz został wbudowany w celu zmniejszenia prądu sterowania,
Styki robocze NO (wewnątrz nie podłączone ).
(inne konfig. styków dostępne na zamówienie)
szczegóły (pdf) >
opis pracy:
Wejście sterujące  jest rozdzielone z zasilającym . Po włączeniu napięcia zasilania oraz wystąpieniu sygnału sterującego przekaźnik będzie aktywny (styki rob. zwarte). Zanik zasilania lub sygnału sterującego spowoduje powrót do stanu spoczynkowego.
7CRP sterowane napięciem +  (aktywny gdy sygnał sterujący >1V)
7CRM sterowane masą -  (aktywny gdy sygnał sterujący <1V)

koszyk to link do naszego e-sklepu ( cena i dostępność) >pdf
kosz
pk

7CRP >  układ pracy

7CRM >  układ pracyseria "7N"    PRZEKAŹNIKI STEROWANE POZIOMEM NAPIĘCIA
7NRP (zwiera styki po przekroczeniu ustawionego progu napięcia)  7NRM (rozwiera styki po przekroczeniu ustawionego progu napięcia)
7NRP  i  7NRM
pk
funkcja:
    Przekaźniki realizują funkcję  włączenia lub wyłączenia zależnie od poziomu napięcia na wejściu sterującym.
1 styk zwierny NO (wewnątrz nie podłączony) (dost. inne konfig. styków)
szczegóły (pdf) >
opis pracy:
   
  Jeżeli napięcia na wejściu sterującym 1, osiągnie ustawioną potencjometrem P wartość, to przekaźnik  7NRP zewrze styki (7NRM działa odwrotnie - rozewrze styki) i pozostanie w tym stanie do czasu spadku tego napięcia poniżej ustawioną wartość.  Różnicę pomiędzy wartością napięcia włączenia i wyłączenia (histereza) reguluje się potencjometrem H.               Bez zasilania styki otwarte (NO).
   Regulacja P i H dostępna po wyjęciu korków z obudowy.
koszyk to link do naszego e-sklepu ( cena i dostępność) >


pdf

kosz
pk

 >  układ pracy

przykłady zastosowań:
d
termostat
d
dzielnik
d
zabezpieczenie akumulatora
d
czujnik zmierzchowyseria "P7S"  PRZEKAŹNIKI STEROWANE POZIOMEM NAPIĘCIA  przeznaczone do zabezpieczenia akumulatora
P7SRP - zabezpiecza akumulator przed całkowitym rozładowaniem    P7SZP - zabezpiecza akumulator przed nadmiernym ładowaniem
 P7SRP  i  P7SZP
pk
funkcja:
   Przekaźniki realizują funkcję  włączenia lub wyłączenia  zależnie od poziomu napięcia na zasilaniu +.
    1 styk zwierny NO (wewnątrz jeden podłączony do + )
szczegóły (pdf) >
opis pracy:
   
 7SRP  rozłączy styki jeżeli napięcie akumulatora spodnie poniżej ustawionego progu (powrót do stanu pocz. nastąpi gdy napięcie wzrośnie powyżej ust. próg + ustawiona wartość histerezy)
   7SZP  rozłączy styki  jeżeli napięcie akumulatora wzrośnie powyżej  ustawiony próg (powrót do stanu pocz. nastąpi gdy napięcie spadnie poniżej ust. próg - ustawiona wartość histerezy)

    Regulacja P i H dostępna po wyjęciu korków z obudowy.
koszyk to link do naszego e-sklepu ( cena i dostępność) >


pdf

kosz
pk

>  układ pracy


img
seria "8"    PRZEKAŹNIKI z wbudowanym pojemnościowym czujnikiem obecności cieczy  
Po wykryciu obecności cieczy zwierają lub rozwierają styki (zależnie od wersji).
8W1R  i  8W1Z
pk
zastosowanie:   wykrywa zawilgocenie lub  poziom cieczy
             
- układu ostrzegające przed zalaniem,
            -  systemy informujące o poziomie cieczy,
            -  systemy sterujące nawadnianiem  gruntu
Przekaźnik nie reaguje na paliwa i ciecze pochodne.[
1 styk zwierny NO (wewnątrz nie podłączony) (dost. inne konfig. styków)
szczegóły (pdf) >
opis pracy:
   
 Po pojawieniu się cieczy pomiędzy elektrodami A i B przekaźnik  zmienia położenie styków roboczych (zwiera lub rozwiera zależnie od wersji), pozastaje w takim stanie dopóki ciecz jest obecna.
   
Współpracujące z elektrodami zewnętrznymi , którenależy podłączyć przewodami  do złącza przekaźnika .pdf

kosz
pk

ccc
 typowy układ
ccc
zbiornik plastikowy
ccc
zbiornik metalowy
ccc
kontroli wilgotnosciseria "9"  STEROWNIKI  silników prądu stałego  (kilka wykonań o różnej reakcji na sterowanie).
9DP, 9CP, 9SP

9DM, 9CM, 9SM

pk
zastosowanie: 
Sterowanie rygli, siłowników, domygania lusterek, itp.
Przebieg cyklu zależnie od wersji,  dostępne  różne zakresy reg. czasu.
szczegóły (pdf) >
opis pracy:
   
Seria 9DP : (dwa wejścia sterujące) po sygnale sterującym + na wejściu SA, włączane są obroty R , ale tylko na ustawiony czas T1 .  Sygnał + na wejściu SB załącza obroty L,  na ale tylko na ustawiony czas T2.
Seria
9CP : (jedno wejście sterujące) po sygnale sterujacym + na wejściu S włączane są obroty R na czas T1. Po zakończeniu czasu T1 automatrycznie włączane są  obroty L na czas T2.
Seria 9SP :  (jedno wejście sterujące)  po sygnale sterującym +  na wejjoeciu S włączane są obroty R na czas T1, a po zakończeniu tego sygnału automatrycznie włączane są obroty L na czas T2 .
Wersje : 9SM, 9CM, 9SM odpowiednio podobnie, ale reakcja na tylko sygnał sterujący - (masa).

koszyk to link do naszego e-sklepu ( cena i dostępność) >
(on-line dostępne tylko niektóre wersje, inne na zamówienie, realizacja 2-7 dni)


pdf


kosz
pk

styki max 100W  DC
pk
 sterowanie 2 WE
pk
 sterowanie 1 WE
pk
wersje:
zależność styków rob. sterowania seria "10"  DETEKTOR RUCHU
detektor ruchu Wykrywa zatrzymane  ruchomych części maszyn (np. maszyny rolnicze, linie przemysłowe) i sygnalizowanie stan bezruchu (zazwyczaj awarii).
szczegóły (pdf) >
Układ współpracuje z typowymi czujnikami indukcyjnymi:  położenia wału i  ABS stosowanych  w motoryzacji  (szczegóły w instrukcji).

koszyk to link do naszego e-sklepu ( cena i dostępność) >
pdf

kosz
pkseria 2ETD     Emulator ułatwiający rozruch Diesla
starter

Emulator temperatury,  ułatwiający rozruch silników Diesla,
symuluje  niższą  temperaturę silnika,  co skutkuje wcześniejszym
załączeniem świec żarowych i zwiększoną dawką rozruchową paliwa
szczegóły (pdf) >


koszyk to link do naszego e-sklepu ( cena i dostępność) >
pdfkosz
pk


ZAMÓWIENIA INDYWIDUALNE. 
Jeżeli w naszej ofercie nie występują odpowiednie elementy, istnieje możliwość wykonania ich na zamówienie.
Realizacja zazwyczaj przebiega w następujący sposób:
1. przyjmujemy zamówienie na prototyp (dokładny opis);
2. wykonujemy prototyp  (termin < 14 dni)  i wysyłamy do  sprawdzenia w rzeczywistych warunkach jego pracy
  (prototyp jest w pełni funkcjonalny, obwody wykonane metodą frezowania);
3. po ocenie i akceptacji prototypu oraz ustaleniu ceny jednostkowej,  pobieramy jednorazową opłatę za wdrożenie do produkcji 400zł netto
(opłata  ta dotyczy głównie przygotowania prof. obwodów drukowanych);
4. produkujemy zamówioną  ilość elementów (termin <4 tyg.).INFORMACJE HANDLOWE np.:
- CENY
- KOSZTY PRZESYŁEK
- RABATY
 umieszczone są w zakładce:  KONTAKT

Pytania proszę kierować na e-mail :

adres

rejestr
rejestr  BDO: 000081241
 gniazdo S (standard 5x6,3 )
 
dedykowane dla  przekaźników  specjalnych :

gn
kosz   (link przenosi do e-sklepu ASE)

DODATKOWE INFORMACJE

przekaźniki funkcyjne ASE
   KATALOG   zbiorczy  (pdf)

>  PYTANIA I PORADY dotyczące przekaźników