adres biura:  

           Anielów 22
           08-460 Sobolew,   Poland
           tel. +48  720 239 596
           e-mail: 
ase@ase.hoste.pl

 czynne pn /pt : godz. 8.00 - 16.00
 mapa dojazdu w zakładce "KONTAKT"
logo wizytówka
filmowa

budynek
dane rejestrowe  :

VAT  UE:   5251493304

REGON: 141050709
BANK: BIC/SWIFT- BREXPLPWMBK
PL 46114020040000350247976880


MENU 
  HOME
  KONTAKT
  DOWNLOAD
OFERTA 
przekażniki CZASOWE
przekaźniki BISTABILNE
przekaźniki SPECJALNE
produkty    INNE
  E-SKLEP  on-linebudynek

ROK ZAŁOŻENIA : 2007

rejestr
rejestr BDO: 000081241
Informacje handlowe:  
(CENY, RABATY, KOSZTY PRZESYŁEK)
 umieszczone są w zakładce "KONTAKT".
przekaźniki funkcyjne ASE
   KATALOG  
 zbiorczy  (pdf)
przekaźniki funkcyjne
CENNIK    (pdf)

Przekaźniki funkcyjne czasowe, zastosowanie w instalacjach 12V i 24V  DC    

Poniżej przedstawiony jest podział po względem funkcji i parametrów oraz możliwości wykonania poszczególnych konfiguracji.

Zależnie od typu reakcji na sygnał sterujący (np. zwłoka, sktócenie, wydłużenie), przekaźniki czasowe są podzielona na grupy funkcyjne (pole B w oznaczeniu).
wymiary 30x30h28

pk
budowa

pk
pk

   ZASADY OZNACZANIA

   
<  przykład oznaczenia przekaźnika czasowego

pola:
A - wyjście +   (jeżeli występuje P na początku oznaczenia, styk roboczy podłączony do + zasilania,
                        brak litery P - styki wolne)
B - rodzaj funkcji  (1T zwłoczne ; 2T, 2D  skracające; 3S wydłużające;  5D, 5W, 5N, 5T dwuczasowe; 6D, 6L czasowe cykliczne)
C - rodzaj styków (P - SPDT; R lub S - NO; Z - NC)
D - rodzaj sterowania (P - plus; M - minus; sterowane napięciem zasilania - brak litery)
Ezakres regulacji czasu  [sek]
/F - wersja napięciowa (12V - brak oznaczenia , 24V - oznaczenie /24)
Ponadto przekaźniki czasowe charakteryzuje:
- napięcie zasilania
(pole F)  : 12VDC  lub 24VDC  ( dla wersji 12V brak litery); (dla niektórych przekaźników istnieje możliwość wykonania wersji 48VDC)
- typ sygnału sterującego :   sterowane (litera P przed cyfrą oznaczającą wartość zakresu regulacji czasu)
        
(pole D)                        sterowane -   (litera M przed cyfrą oznaczającą wartość zakresu regulacji czasu)
                                             sterowane napięciem zasilającym  
(brak litery przed cyfrą oznaczającą wartość zakresu regulacji czasu) *
- typ styków roboczych  : +NO  (+ normalnie otwarty)          > rys.A
                     
(pole C)        NO  (normalnie otwarty , wolny)  > rys.B lub B2 *
                                         NC (normalnie zwarty , wolny)     rys.C lub C2 *
                                       +SPDT (+ przełączny)                  > rys.D
                                         SPDT (przełączny)                     > rys.E lub E2 *
  * przekaźniki sterowane napięciem zasilania (bez dodatkowego wejścia sterującego), posiadają układ wyprowadzń jak na rys. B2, C2, E2.    
A
pk
B
pk
B 2
pk
C
pk
C2
pk
D
pk
E
pk
E2
pk
- zakres regulacji czasu :  grupa A     ozn. 5   >  zakres reg.  0-5 sek.                    grupa B   ozn. 5   >  zakres reg.  0-5 sek.
                      (pole E)                              30   >  ................  1-30 sek.                                        20   >  ................  1-20 sek.
                                                              150   >  .................  1-150 sek.                                    200   >  ................  2-200 sek.
                                                              600   >  ................  4-600 sek.                                     500   >  ................  4-500 sek.
                                                            1500   >  ................  10-1500 sek.
       
                                                    3600   >  ................  25-3600 sek.           Na zamówienie inne zakresy regulacji czasu lub wartość stała (bez regulacji).


grupa opis działania  karta
katalog.

(PDF)
dostę-
pność
zakresy
 reg.
czasu
rodzaj
styków
roboczych

sposób
sterowania
1T Reakcja za zwłoką.
Podanie napięcia sterującego spowoduje   reakcję  styków  roboczych  przekaźnika , ale dopiero  po ustawionym czasie.  Pozostaną w tym stanie dopóki na sterowaniu  pozostaje  napięcie.  Zanik napięcia ster.  powoduje natychmiast  powrót do stanu początkowego.

pdf * A B2, C2, E2 Z+/-
2T Skracające reakcję zależne od długości sygnału sterującego.
 Podanie sygnału sterującego spowoduje   reakcję  styków roboczych, ale tylko  na ustawiony czas. 
 P
o upływie ustawionego czasu przekaźnik powróci do stanu początkowego  pomimo  że  sygnał sterujący pozostaje.  Zanik sygnału ster. w czasie odliczania czasu powoduje natychmiast przerwanie cyklu i powrót do stanu początkowego .
 
pdf * A B2, C2, E2 Z+/-
2TPT Skracające reakcję.  Podobnie jak seria 2T, ale czas włączenia zależny od temperatury otoczenia (wbudowany czujnik temperatury).  Po upływieokreślonego czasu (charakterystyki w karcie katalogowej) przekaźnik wyłączy się, pomimo tego że na zasilaniu  pozostaje  napięcie.      
Zanik napięcia w czasie włączenia  spowoduje 
przerwanie cyklu i powrót do stanu początkowego
pdf ** A B2, C2 Z+/-
2D Skracające reakcję  niezależne od długości sygnału sterującego.
Podanie sygnału  sterującego spowoduje reakcję styków roboczych, ale tylko na ustawiony czas.Po upływie ustawionego czasu przekaźnik wyłączy się, pomimo tego że na sterowaniu  pozostaje  napięcie. Również taka sama reakcja na krótki impuls sterujący  (inaczej niż w serii 2T ).
 
pdf * B A, B, C , D P
M
2L Rakcja po zaniku  napięcia na wejściu sterującym. Zanik sygnału sterującego spowoduje   reakcję  styków roboczych, ale  tylko  na ustawiony czas. Po upływie ustawionego czasu przekaźnik wyłączy się.   Na pojawienie się napięcia na wejściu sterującym przekaźnik nie reaguje .
pdf * B A, B, C , D P
3S Wydłużające reakcję.  Podanie sygnału na sterowanie spowoduje  reakcję styków roboczych  i pozostanie w tym stanie dopóki na wejściu ster. pozostaje sygnał sterujący, oraz po jego zaniku jeszcze dodatkowo ustawiony czas. pdf * A A, B, C , D P
M
5D Dwu-czasowe niezależne od długości sygnału sterującego.
Podanie sygnału sterującego, spowoduje
reakcję styków roboczych, ale dopiero  po ustawionej zwłoce, i tylko na ustawiony czas
. Po upływie ustawionego czasu przekaźnik wyłączy się.  
 Sygn. sterujące które pojawiają się w trakcie rozpoczętego cyklu, wydłużają go.
pdf * B A, B, C , D P
M
5W Dwu-czasowe niezależne od długości sygnału sterującego.
Podanie sygnału sterującego, spowoduje
reakcję styków roboczych, aledopiero  po ustawionej zwłoce, i tylko na ustawiony czas.
. Po upływie ustawionego czasu przekaźnik wyłączy się.   W odróżnieniu od serii 5D , przekażnik po wyzwoleniu cyklu  nie reaguje na impulsy sterujące az do jego zakończenia.
pdf ** B A, B, C , D P
5N Przekaźniki dwu-czasowe reagujące na pojawienie  się i zanik sygnału sterującego.  
Podanie sygnału na wejście sterujące, spowoduje reakcję styków roboczych na czas T1 a zanik tego sygnału spowoduje ponowne zwarcie styków na czas T2 (niezależne od długości sygnału sterującego).
pdf ** B A, B, C , D P
5T Dwu-czasowe zależne od długości sygnału sterującego (zanik sterowania powoduje rozłączenie przekaźnika). Podanie napięcia na sterowanie  przez czas dłuższy niż ustawiona zwłoka,   spowoduje reakcję  styków roboczych, ale tylko  na ustawiony czas.  Po upływie ustawionego czasu przekaźnik wyłączy się, pomimo tego że na sterowaniu  pozostaje  napięcie.  Zanik napięcia  w czasie odliczania, powoduje natychmiast przerwanie cyklu i powrót do stanu początkowego.
   Na impulsu sterujące krótsze niż ustawiona zwłoka przekaźnik nie reaguje.
pdf * B B2, C2, E2 Z+/-
6D Czasowe cykliczne, włączają  i wyłączają   cyklicznie na  ustawiony czas. 
Po podaniu zasilania  przekaźnik będzie na przemian zwierał i rozwierał styki robocze. 
Czasy włączenia i wyłączenia niezależnie regulowane .
pdf * B B2, C2, E2 Z+/-
6L Czasowe cykliczne,  działanie jak serii 6D ale przeznaczone dla długich czasów.
Po podaniu zasilania  przekaźnik będzie na przemian zwierał i rozwierał styki robocze. 
Czas włączenia i częstotliwość załączania niezależnie regulowane .
pdf ** A B2, C2, E2 Z+/-

dostępność :
*    stała, zamówienia można składać w naszym sklepie ON-LINE  lub na e-mail : ase@ase.hoste.pl  
            (w sklepie on-line, po prawej stronie dostępna jst wyszukiwarka, proszę wpisać nazwę szukanego elementu lub jej część).                     

**  dostępny na zamówienie (realizacja ~7 dni )  


ZAMÓWIENIA INDYWIDUALNE.

Jeżeli w naszej ofercie nie występują odpowiednie elementy, istnieje możliwość wykonania ich na zamówienie.
Realizacja zazwyczaj przebiega w następujący sposób:

1. przyjmujemy zamówienie na prototyp (dokładny opis);
2. wykonujemy prototyp  (termin < 14 dni)  i wysyłamy do  sprawdzenia w rzeczywistych warunkach jego pracy
  (prototyp jest w pełni funkcjonalny, obwody wykonane metodą frezowania);
3. po ocenie i akceptacji prototypu oraz ustaleniu ceny jednostkowej,  pobieramy jednorazową opłatę za wdrożenie do produkcji (1000 zł netto, opłata  ta dotyczy głównie przygotowania prof. obwodów drukowanych i oprogramowania maszyn produkcyjnych);
4. produkujemy zamówioną  ilość elementów (termin <4 tyg.).