budynek logo dane rejestrowe  :

VAT  UE:   5251493304

REGON: 141050709
BANK: BIC/SWIFT- BREXPLPWMBK
PL 46114020040000350247976880
     
adres biura:  

           Anielów 22
           08-460 Sobolew
           tel. biuro:  720 178 262
           info tech. : 720 239 596

  e-mail:
adres
 czynne pn /pt : godz. 8.00 - 15.00
 mapa dojazdu w zakładce "KONTAKT"
   KONTAKT
  HOME
   DOWNLOAD
   E-SKLEP on-line

OFERTA:
przekaźniki CZASOWE
pk
przekaźniki BISTABILNE
pk
przekaźniki SPECJALNE
pk
produkty    INNE  
pk

fb
 KONTAKT:

          
tel. biuro:  720 178 262
           info tech. : 720 239 596

  e-mail:
adres
  WEB:
www.ase.hoste.pl

 
pracujemy:
  pn. - pt. godz. 8 - 15
DOJAZD (aby powiększyć kliknij mapę) :
mapa
adres:

  ASE
  Anielów 22
  08-460 Sobolew
  POLAND
  (przy trasie W-wa - Lublin))

-------------------------------
NIP: 525-149-33-04
REGON: 141050709

INFORMACJE HANDLOWE:
SPRZEDAŻ:
w naszym biurze, adres : Anielów 22 , 08-460 Sobolew
  (przy trasie W-wa - Lublin))
- w naszym sklepie internetowym ,
- realizujemy zamówienia wysłane na e-mail :  koperta

CENY PRODUKTÓW :

pełna informacja (detal, hurt) o aktualnych cenach znajduje się w naszym sklepie internetowym. Prosimy wejść w e-sklep
wyszukać produkt i  sprawdzić cenę.

RABATY:
Stosujemy rabaty ilościowe (wielkość zależna od ilości zamawianego produktu), zazwyczaj :
1 do 9 szt / cena detaliczna ;  
10 do 29 szt / rabat 10% 
30 do 99 szt / rabat 20%  ;   100 i więcej / rabat 25%

DOSTĘPNOŚĆ: prezentowane na stronie produkty  zazwyczaj są w magazynie, wysyłane są zaraz po otrzymaniu zamówienia.
Nowe wdrożenia (zamówienia indywidualne) realizujemy w  terminie ~4 tygodni.

CENY PRZESYŁEK KRAJOWYCH (brutto) :
koszty przesyłek są zryczałtowane (stałe, bez względu na wielkość przesyłki czy ilość zakupionych produktów).

wysyłka  kurier GLS  (codziennie)
koszt po przedpłacie :  20 zł            
przesyłka  pobraniowa : 23 zł

Poczta Pocztex 48 (pocztę wysyłamy tylko w środy)
koszt po przedpłacie :  12 zł            
przesyłka  pobraniowa : 14 zł

PRZESYŁKI ZAGRANICZNE:
wysyłka Pocztą  polecony priorytet
koszt po przedpłacie : 22 zł 
Zagraniczne przesyłki kurierskie po uzgodnieniu kosztów.

akceptujemy płatności  PayPal
ID:
adres

płatności na konto :
mBank  
46 1140 2004 0000 3502 4797 6880

DZIAŁAMY ZGODNIE Z RODO   (ochrona danych osobowych)

Obowiązek informacyjny na podstawie:  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( dalej: „RODO”).

1. Administratorem danych osobowych jest firma: ASE Anna Siwiak, Anielów 22, 08-460 Sobolew

2. Źródłem przetwarzanych przez nas danych osobowych  są nasi klienci i zleceniodawcy. Przetważanie obejmuje tylko dane niezbędne do prawidłowej realizacji zleceń.  Posiadane przez nas dane nie będą przetwarzane w celu profilowania

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celach:
- realizacji umów handlowych, zamówień i zleceń wynikających z naszej działalności,
- wystawienia faktur, rachunków, rozliczeń  finansowych i prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa.
- prawidłowej realizacji  dostaw towarów,
- marketingu własnych produktów i usług,

4. Dane mogą być udostępnie firmom realizującym transport , z którymi posiadamy stosowne umowy  oraz urzędom państwowym na mocy obowiązującego prawa.
    
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz mając na uwadze przepisy prawa podatkowego 6 lat od dnia jej zakończenia.

6. Macie Państwo prawo sprawdzić, zmienić bądź prosić o usunięcie swoich danych z naszej bazy, wysyłając maila na adres: info@ase.hoste.pl

7. Zgodnie z "RODO" jako administrator, dzięki stosownym zabezpieczeniom gwarantujemy  bezpieczeństwo i poufność danych osobowych.


O NAS:
polish   Jesteśmy  firmą o charakterze produkcyjnym. W obecnej formie organizacyjnej działamy od 2006 roku. Na nasze  doświadczenia składa się praca w pionach technicznym i produkcyjnym dawnych zakładów telewizyjnych oraz działalność projektowo-wdrożeniowa z zakresu automatyki przemysłowej. 
     Posiadamy możliwości projektowania i produkcji układów elektronicznych oraz niewielkich elementów z tworzyw sztucznych (wtrysk)  .   Oprócz stale rozwijającej się stałej oferty naszych wyrobów, realizujemy  zamówienia indywidualne (również małe serie). Po odpowiednich  uzgodnieniach,  zamówiony układ zostaje opracowany i wdrożony do produkcji. Obecnie współpracujemy z firmami z terenu Unii Europejskiej , Ukrainy i Rosji.
    Naszym celem jest ciągłe podnoszenie jakości oferowanych przez nas produktów oraz profesjonalna obsługa naszych klientów.  Zapraszamy do współpracy.

POLITYKA JAKOŚCI : Celem firmy jest dostarczanie naszym klientom nowoczesnych  i niezawodnych produktów po konkurencyjnych cenach.  Układy elektroniczne montowane są w technologii SMD  przy zastosowaniu elementów i komponentów  renomowanych firm.  Podczas procesu produkcji jak również po jego zakończeniu,  wyroby są wielokrotnie badane i testowane.

english ABOUT US: We are a production company which, in its current form, has been operating since 2006. Our experience includes work in technical and production departments of former television companies and design and implementation activity within the scope of industrial automation. Our current offer is also targeted at constantly developing automotive industry and fills small niches on that market.

We are also capable of designing and producing electronic circuits and small components made from plastics (injection).
Apart from our growing standing offer, we also execute custom orders (also small series). After making certain agreements, the ordered circuit is designed and implemented in production. Currently, we work with companies from the European Union, Ukraine and Russia.

Our goal is to provide constantly increasing quality of the offered products and professional service for our customers.
We are looking forward to doing business with you.

QUALITY POLICY :  The goal of our company is to provide our clients with modern and reliable
products at competitive prices. Electronic circuits are assembled in SMD technology with use of parts and components of renowned companies. During the production process, as well as after its completion, the products undergo several examinations and tests.

OFFICE ADRESS:

ASE
Anielów 22
08-460 Sobolew
POLAND

  tel.   +48  720239596
  e-mail:
adres
  WEB: www.ase.hoste.pl

 
working: mn. - fd. time 7 - 15
data for bank transfers :

PL 46114020040000350247976880
BIC/SWIFT:   BREXPLPWMBK

bank address:         
BRE Bank S.A.INTERNET
BANKING  al.Piłsudskiego 3,   90-368 Łódź
, Poland
SORT CODE:
        11402004

VAT  UE:   5251493304

we accept payments  PayPal   ID: adres

russian О нас: Мы являемся фирмой продукционного характера. В нынешней форме мы работаем от 2006 года.
Наш опыт состоит из технических и производственных подразделений бывших заводов по производству телевизоров и деятельности по разработке и реализации промышленной автоматизации. Настоящее предложение направлено также к постоянно возрастающей автомобильной промышленности и заполняет небольшие ниши на этом рынке.

    Мы имеем возможность проектирования и продукции электронных систем и небольших пластиковых элементов (введений). Кроме разрастающегося постоянного предложения наших изделий, мы выполняем индивидуальные заказы (также небольшие серии). После определенных договоренностей заказанная система разрабатывается и внедряется в производство. В настоящее время мы работаем с компаниями из стран Европейского Союза, Украины и России.

    Нашей целью является постоянное повышение качества предлагаемых нами продуктов и профессиональное обслуживание наших клиентов. Приглашаем Вас к сотрудничеству.

ПОЛИТИКА КАЧЕСТВА:  Целью фирмы является снабжение наших клиентов современными и надежными продуктами по конкурентным ценам. Электронные системы монтируются по технологии SMD с использованием элементов и компонентов известных фирм. Во время процесса продукции, как и после него изделия неоднократно исследуются и тестируются.

Адрес офиса:

ASE
Anielów 22
08-460 Sobolew
POLAND

  tel. :  +48  720239596
  e-mail:
adres
  WEB: www.ase.hoste.pl

  
рабочее время:  7 - 15
данные для банковского перевода:
номер банковского счета  :  
PL 46114020040000350247976880
BIC/SWIFT:   BREXPLPWMBK


aдрес банка:           
BRE Bank S.A.INTERNET
BANKING  al.Piłsudskiego 3,   90-368 Łódź
, Poland
SORT CODE:
        11402004

VAT  UE:   5251493304

мы принимаем платежи  PayPal   ID: adres

ukrainian ПРО НАС:  Ми є фірмою виробничого характеру. В теперішній організаційній формі ми працюємо від 2006 року. Наш досвід складається з праці технічного та виробничого відділів колишніх телевізійних компаній та діяльності з розробки і реалізації в галузі промислової автоматизації. Нинішня пропозиція спрямована також на постійно зростаючу автомобільну промисловість і заповнює дрібні ніші на цьому ринку.

Ми маємо можливість проектування і виробництва електроніки та невеликих пластикових елементів. Окрім постійної пропозиції наших виробів, котра постійно розвивається, ми виконуємо також індивідуальні замовлення (також невеликі серії). Після відповідних узгоджень, замовлена система опрацьовується і вводиться в виробництво. В даний час ми працюємо з компаніями з країн Європейського Союзу, України та Росії.

Нашою ціллю є постійне підвищення якості пропонованих нами продуктів та професійне обслуговування наших клієнтів. Запрошуємо до співпраці.

ПОЛІТИКА ЯКОСТІ :  Ціллю фірми є постачання нашим клієнтам сучасних і надійних продуктів по конкурентних цінах. Електроніка монтується згідно технології SMD при застосуванні елементів і компонентів відомих фірм. Підчас процесу виробництва, як і після його закінчення, вироби багаторазово досліджуються та тестуються.

Адреса офісу :

ASE
Anielów 22
08-460 Sobolew
POLAND

  tel. :  +48  720239596
  e-mail:
adres
  WEB: www.ase.hoste.pl

  
рабочее время:  7 - 15
дані для банківського переказу:
номер рахунку  :
PL 46114020040000350247976880
BIC/SWIFT:   BREXPLPWMBK


адресу банку:            
BRE Bank S.A.INTERNET
BANKING  al.Piłsudskiego 3,   90-368 Łódź
, Poland
SORT CODE:
        11402004

VAT  UE:   5251493304

ми приймаємо оплати  PayPal   ID: adres

produkt polski  8lat

Pytania proszę kierować na e-mail :

adres

rejestr
rejestr GIOŚ: E0017352W